BETONAGGLOMERATEN GUBBELS NV

Stand 1:
Zone 24 | 02
Address:
Industrieterrein Steenweg naar As 4 – 3630 MAASMECHELEN Belgien
Phone:
+32(0)89 65 78 85
Fax:
+32(0)89 65 48 86
Bereiche & Parcours:
Marke:
MASTERBLOC
Description
Stand: Zone 24 | 02
Productie betonnen stapelblokken Production concrète blocs - blocs empillable Produktion Beton Steine - Stapelblöcke Production bloc en béton - bloc empilable
Retour à la recherche d'exposants