AB MILIEUSYSTEMEN

Stand 1:
Zone 35 | 07
Address:
Touwstraat 2a – 8770 INGELMUNSTER Belgium
Phone:
+32 (0)51 300 680
Fax:
+32 (0)51 316 186
Brands:
AB MILIEUSYSTEMEN
BOSTA
DISTRIMEX
ECKART
FLYGT
Description
Stand: Zone 35 | 07
Silo's en bassins voor opslag van mest, (regen)water, effluent opslag na zuivering en industrieel afvalwater incl. afdekkingen, pompen en mixers. Tevens afvalwaterzuivering, slibopslag/indikking en biogasinstallaties.
Go back to exhibitor's search