AB MILIEUSYSTEMEN

Description
Stand: Zone 35 | 07
Silo's en bassins voor opslag van mest, (regen)water, effluent opslag na zuivering en industrieel afvalwater incl. afdekkingen, pompen en mixers. Tevens afvalwaterzuivering, slibopslag/indikking en biogasinstallaties.
Retour à la recherche d'exposants