66e Jumping van Libramont – proef 3: Inter-Groupements 120 cm Bar A in 2 manches Art 264.502

Plaats:
Jumping
Tijdschema:
09.00 – 18.30
Importeren naar kalender
Spreker:
Cercle équestre - Beurs van Libramont
Toegang
  • Toegang 1
  • Toegang 4