INASTI - RSVZ

Stand 1:
Zone Hall 3 | 14B
Adres:
Quai de Willebrock, 35 – 1000 BRUXELLES België
Telefoon:
+32(0)2 546 44 83
Fax:
+32(0)2 546 42 11
Categorieën:
Overheidsinstellingen  -  ambassades  -  ...
Beschrijving
Stand: Zone Hall 3 | 14B
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants protège le statut social des entrepreneurs indépendants - depuis l'établissement de leur entreprise jusqu'après leur pension - afin de contribuer à leur bien-être social & économique. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers - vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen - en draagt zo bij tot hun sociaal en economisch welzijn.
Terug naar zoeken van exposanten