Polen & Parcours Wie zal morgen onze steden voeden ?

Thema 2018: « Wie zal onze steden morgen voeden? »

In Libramont zijn wij ervan overtuigd dat de toekomst van de landbouw staat of valt met een dialoog tussen de landbouwers en de consumenten, waarbij ieder rekening houdt met de verwachtingen en eisen van de ander.

Wij stellen aan de landbouwsector voor om deze verwachtingen niet weg te lachen, maar ze ernstig te nemen en er vooral op in te spelen door middel van kwaliteitsproducten, lokale productie en transparante productiewijzen, waar dan een billijk loon tegenover moet staan.

Projecten van deeltuinen, van serres op daken van gebouwen, enz. zouden op die manier veranderen van concurrenten in marketinginstrumenten, waarmee landbouwers de stadsbevolking zouden kunnen aansporen om aan haar voeding en de herkomst daarvan opnieuw de aandacht te schenken die ze verdient.

De stadslandbouw was in 1990 goed voor ruim 1/7 van de verbruikte landbouwproducten in de wereld. In 2005 was dat al meer dan 1/4 (cijfers UNDP).

Tegen 2030 zal 60 % van de wereldbevolking in steden wonen. In 2050 zal dat al 75 % zijn.

Alle organisaties die als doel hebben de honger in de wereld te bestrijden (FAO,…) of de milieubalans van onze planeet te verbeteren, menen dat de stadslandbouw op z’n minst gedeeltelijk die uitdagingen kan helpen waarmaken.

98% van de Belgische bevolking hoort bij de stadsbevolking. Mogen we daarom niet stellen dat een groot deel van de Belgische landbouwbedrijven, voor zover ze mikken op de bevoorrading van een lokale markt, kunnen worden beschouwd als stedelijke of randstedelijke bedrijven?

 

Meer info vindt u op de Beurs van Libramont in Hal 3.

Wie zal morgen onze steden voeden?

Het Centre provincial d’enseignement agronomique de la Reid probeert de vraag te beantwoorden door de vraag anders te formuleren: «stadspannenkoek of veldpannenkoek? ». Afspraak op de stand in Hal 3.

La Reid stoomt de spelers van de landbouwwereld van morgen klaar!

Het landbouwonderwijs van de HEPL is uitgebreid met twee opleidingen in permacultuur.

De maatschappij staat voor belangrijke veranderingen. Het is de bedoeling om daar met permacultuur op te anticiperen en oplossingen te vinden. De uiteindelijke bedoeling van deze nieuwe opleidingen is jongeren een doeltreffende methodologische visie aan te reiken en hen voor te bereiden om veerkrachtig te kunnen reageren.

Test uw kennis met La Reid! Welke voedselketens zal u morgen opwaarderen?

Studenten en lesgevers willen het publiek spelenderwijs sensibiliseren. Een leuke manier om kennis te maken met velerlei alternatieven inzake landbouwproductie. Het opzet sluit aan bij het thema van de Beurs en wil u als consument keuzes laten maken vanuit een ander gezichtspunt.

Afspraak aan de stand in Hal 3 (terraszijde), alle beursdagen.

Schets met La Reid de geschiedenis van de pannenkoek! Van de koe die melk geeft tot de kip die eieren legt.

Een parcours op maat om te begrijpen waar onze voeding vandaan komt, met een kleine proeverij als afsluiter! Hoe werden de melkkoeien gevoed? Welke granen verdienen de voorkeur? Hebben de kippen in openlucht rondgescharreld? Laten wij samen ontdekken of het aanbod van vandaag ook dat van morgen is!

Afspraak aan de stand in Hal 3 (terraszijde), alle beursdagen.

Op vrijdag 27 juli, om 10u30, in het auditorium, in het kader van de openingszitting, schetsen we een algemeen beeld van de stadslandbouw met Prof. Haissam Jijakli van de eenheid fytopathologie van Agro-Bio Tech Gembloux Ulg.

Conferenties programma

Wist u dat?

Het «Good Food»-project in Brussel wil tegen 2035 bereiken dat vruchten en groenten in Brussel voor 30% voortkomen van lokale productie.

In Wallonië bestaan al talrijke initiatieven die landbouwers en stedelijke consumenten bijeen willen brengen, onder meer:

  • Het strategische Bio-plan dat mikt op 2000 Bio-bedrijven in 2020
  • De bouw van 27 opslaghallen
  • Steun aan landbouwers die coöperaties oprichten voor verwerking of commercialisering
  • Diversiferm VZW dat landbouwers steunt in hun plannen voor korte circuits.

Wallonië verleende onder meer zijn steun aan 10 projecten van nieuwe wijken waar plaats is voor stadslandbouwinitiatieven. Het project van de site van Anton in Andenne is bijzonder interessant. Het wil namelijk lokale landbouwers aansporen om projecten op het terrein te ontwikkelen en op die manier nieuwe kansen te grijpen om contact te leggen met de consumenten/burgers. 

Afspraak met de Brusselse stadslandbouw

En de GoodFood-strategie op zaterdag 28 juli van 11 tot 14 uur, op het animatiepodium in de mezzanine van Hal 1.

Op het animatiepodium zal een Brusselse chef-kok van Hortense&Humus met een mix van producten uit de stadslandbouw een lekkere en verrassende maaltijd klaarmaken, waarvan de bezoekers mogen proeven. Zo proeft het publiek letterlijk de geneugten van de stadslandbouw in Brussel.

 

Aanwezigheid van vier Brusselse landbouwers

Zij zullen hun passie voor landbouw in een stedelijke context delen en hun producten voorstellen.

Kom kennis maken met de boerderij:

Nos Pilifs in samenwerking met Little Food, BIGH Anderlecht, Les Champignons de Bruxelles en Urban Harvest.

De geselecteerde producenten vertegenwoordigen een fraaie waaier van stedelijke landbouwactiviteiten, zoals groenteteelt in volle grond, in kelders en op daken, waarbij ze verschillende technieken toepassen, zoals hydroponie, insectenkweek, verticale landbouw,…

Naast de culinaire demonstraties zal het team meer informatie verschaffen over het Brusselse landbouwbeleid, de oproep tot stadslandbouwprojecten, de uitdeling van fruit en  groenten in de scholen, de gloednieuwe stadslandbouwfacilitator, … met op de achtergrond een doorlopende lus van filmpjes ter illustratie van de GoodFood-strategie.

https://www.goodfood.brussels/

45 Exposanten nemen hieraan deel